IBS Logotyp

Leder utvecklingen

Sedan många år tillbaka leder IBS Byggnadsställningar utvecklingen inom branschen. Kvalitets- och säkerhetskraven är exceptionellt höga och av den anledningen utgör en stor del av verksamheten arbeten mot processindustrin, främst kärnkraft och massaindustri. Den höga kompetensen innebär också en stor bredd. Något som betyder att stora fastighetsentreprenader och kulturhistoriska renoveringar hör till vanligheterna.

Vimeo