IBS Logotyp

Industri

Står för hög kvalitet

Ett dokumenterat kvalitetstänkande i kombination med högra säkerhetskrav är två anledningar till att IBS har omfattande industriuppdrag, främst i södra Sverige. Grunden lades redan vid företagsstarten i och med ett stort entreprenaduppdrag vid OKGs kärnkraftsanläggning på Simpevarpshalvön. OKG kompletterades sedan med Ringhals. Det betyder att IBS har svarat för sofistikerade ställningsbyggnationer i kärnkraftens tjänst närmare 40 år.

Uppdragen inom övrig processindustri är också vanligt förekommande. Bland annat har IBS varit en viktig aktör vid Södra Cells anläggning i Mönsterås och raffinaderiet St 1 i Göteborg. Ytterligare en fjäder i hatten är omfattande ställningsbyggnationer vid Scania i Oskarshamn och Cementa på Öland.