IBS Logotyp

Projekt

Engagemang i hela södra Sverige

Depåer och kontor i Oskarshamn, Kalmar, Göteborg och Östergötland. Dessutom alltid på plats vid kärnkraftsanläggningen i Ringhals och vid Södra Cell i Mönsterås. IBS Byggnadsställningar AB är verksamt i hela södra Sverige. Årligen är företaget aktivt vid cirka 350 olika entreprenader. Projekten är varierande. Det handlar om allt från komplicerade ställningsbyggnationer på kärnkraftverk till omfattade nybyggnationer och renoveringar inom fastighetssektorn till mindre ROT-projekt. Dessutom är företaget ofta engagerat i renoveringar av kulturminnesmärkta byggnader. Kalmar slott, Läckö slott, Löfstad slott och Borgholms slottsruin är några bra exempel, liksom en rad kyrkor runt om i regionen. Därtill kommer entreprenader inom industri och processindustri. På årsbasis sysselsätter IBS redan 150 medarbetare. En siffra som stiger till drygt 300 under högsäsong.

Utvecklingskurvan pekar på ytterligare expansion, något som innebär att företaget omsättningsmässigt passerar 200-miljonersgränsen inom en inte allt för avlägsen framtid.

De främsta anledningarna till framgången är att kvalitets- och säkerhetskraven är mycket höga. En framgångsfaktor är också att företaget tack vare flera olika depåer och en komplett fordonspark alltid kan presentera logistiklösningar av bästa märke.