IBS Logotyp

Monteringsanvisningar

Ökar tillgängligheten

I samband med att en ställning är färdigbyggd ska ställningsföretaget lämna över riskanalys, ställningplan och monteringsanvisning på den aktuella ställningen till beställaren. Allt för att beställaren ska se att allt har gått rätt till.

Monteringsanvisningen beskriver hur varje enskild ställning ska vara byggd. Att monteringsanvisningar finns på IBS och andra ställningsföretags hemsidor beror på att tillgängligheten av anvisningarna ska vara så stor som möjligt för beställarens medarbetare.

Ladda ner monteringsanvisningar

Montering av Lahyer rullställning (PDF)
Montering av Lahyer ramställning (PDF)
Montering av Lahyer modulställning (PDF)
Montering av Trebex byggnadsställning (PDF)