IBS Logotyp

Produkter

Flera typer av byggnadsställningar

Den höga kompetensen inom IBS innebär att företaget kan bygga ställning oavsett vilken miljö det handlar om. Det finns flera olika typer av byggnadsställningar.

Takfotsställning är en lättställning som används vid takbyten. Bomlaget läggs 0,5 meter under takfoten. Ställningen klarar ett tryck av 200 kilo per kvadratmeter.

Murarställningen klarar ett tryck på 450 per kvadratmeter, allt för att den ska ha bärighet för tegelpallar. Den är också bredare än andra ställningar, mellan 150 och 160 centimeter.

En putsställning har det översta bomlaget två meter under takfoten. Den klarar tryck på 250 kilo per kvadratmeter. Den har också iplankade bomlag varannan meter. En putsställning täcks ofta med sommarväv för att renoveringsarbetet ska påverka omgivningen så lite som möjligt.

Kostnadseffektiv och tidsbesparande. Så kan hängställningen bäst beskrivas. En hängställning bygg uppifrån och ned. Ska exempelvis en 100 meters höjd renoveras på 80 meters höjd har hängställningen mycket stora fördelar.

Rullställningen används i huvudsak vid mindre villaentreprenader och förutsätter att marken är ganska jämn.