IBS Logotyp

STIB

Främjar utvecklingen

Ställningsentreprenörerna (STIB) är en rikstäckande branschorganisation för ställningsentreprenörer i Sverige. Föreningen grundades 1986 och har 125 medlemsföretag.

STIBs ambition är att ta tillvara medlemmarnas intresse samt att främja och utveckla ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn.
Detta sker bland annat genom att:

  • Utveckla system för internkontroll och kvalitetssäkring.
  • Bedriva utbildning i bland annat: teknik och ergonomi samt öka kunskapen om hur viktig bra arbetsmiljö är.
  • Samarbeta med leverantörer för att påverka produktutvecklingen. Medverka i standardiseringsarbetet för byggställningar i Europa och Sverige.


    Läs mer på STIB