IBS Logotyp

Miljö

Kontinuerligt miljöarbete

IBS ska verka för en bättre miljö och välja produkter som är miljögodkända enligt Naturvårdsverkets lista. Företaget ska också följa gällande miljölagstiftning och minimera långsiktig miljöpåverkan. IBS ska med öppen attityd infånga och ta hänsyn till övriga krav i företagets omgivning.

Kontinuerligt miljöarbete skapar nya möjligheter. IBS kvalificerade revisorer på SP Certifiering hjälper företaget att framgångsrikt utveckla miljöarbetet, allt med tanke på framtiden. Långsiktigt miljöarbete är en viktig faktor för överlevnad och framtida generationer – men också för att IBS ska få en ökad konkurrenskraft ute på marknaden.