IBS Logotyp

Certifieringar

Lämna inget åt slumpen. En devis som har gått som en röd tråd genom verksamheten ända sedan IBS startades.

Och av den anledningen är företaget kvalitetssäkrat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001, OHSAS 18001 och dessutom STIB -auktoriserat.

Ett effektivt kvalitetsledningssystem (ISO 9001) skapar förutsättningar för långsiktig framgång genom nytta såväl inom organisationen som för dess kunder.

Att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle är för de allra flesta en självklarhet. Ett långsiktigt miljöarbete (ISO 14001) är en viktig faktor för överlevnad och ökad konkurrenskraft på marknaden.

Ledningssystem för arbetsmiljö (OHSA 18001) är ett växande område. De grundläggande kraven på exempelvis ordning och reda, organisation och erfarenhetsåterföring är mycket lika de som gäller för miljö- och kvalitetsledningssystem. Med ett systematiskt ledningssystem för arbetsmiljön vill IBS visa att det medvetet arbetas med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna.

Läs mer på SP