IBS Logotyp

Kvalitet

Kvalitet en hörnsten

Hög kvalitet är en av hörnstenarna i IBS verksamhet. Det bekräftas inte minst av att företaget var ett bland de allra första ställningsföretagen att erhålla auktorisation från branschorganisationen Ställningsentreprenörerna (STIB) och först med certifiering enligt ISO. Något som bland annat betyder att det är högt ställda krav både på ställningsföretag och dess medarbetare.

Kvalitetstänkandet har fortsatt genom certifiering enligt ISO 9001, ISO 9014 och OHSA 18001. Till detta ska läggas att IBS ligger långt framme i sitt miljöarbete.

Läs mer på SP

Läs mer på STIB