IBS Logotyp

Matteuskyrkan - En stor utmaning

15 januari 2016

– En stor utmaning som kräver en hel del sofistikerade lösningar. Det är inte utan stolthet Per Svensson, depåchef i Östergötland, berättar om den pågående ställningsentreprenaden vid Matteus kyrkan i Norrköping.

IBS har genom fört många entreprenader vid kyrkor, främst i Södra Sverige. Det har kryddats med en rad andra kulturminnesmärkta entreprenader vid Kalmar slott, Löfstad slott och Solliden, för att nämna några exempel.

– Det gäller att gå mycket varsamt fram när det gäller underhåll och renoveringsarbeten av kulturminnesmärkta byggnader, konstaterar Per Svensson. Matteus kyrkan utgör onekligen en stor utmaning. Kyrkan är 64 meter hög. Den har ett huvudtorn och fyra hörntorn. Därtill kommer en rad burspråk och andra inbyggnader, som kräver hög kompetens av ställningsbyggarna.

Senast kyrkan renoverades var 1956. Nu är det dags återigen dags för en ansiktslyftning. Men hur stor den blir är ännu inte konstaterat. Bara att den blir omfattande, bland annat för att många frostskadade tegelstenar ska bytas ut. Hur som helst kommer renoveringen att sysselsätta byggentreprenören Åby Fasad och ställningsentreprenören IBS under större delen av 2016.

Bortsett från renoveringsbehovet t räknas Matteus kyrkan som en av landets bäst bevarade kyrkor i nygotisk stil från 1800-talets sista decennier. Länsstyrelsen menar, i sin kulturhistoriska karaktärisering, att ”bevara kyrkobyggnaden i sin nuvarande skepnad med den information den bär på är en viktig uppgift i arbetet med att förvalta de kulturhistoriska värdena”.

Matteus kyrka invigdes 1892 och ritades av överintendenten Helgo Zettervall. Den byggdes som huvudkyrka för Matteus församling, som 1885 hade bildats för att betjäna den norra delen av Norrköpings innerstad. Kyrkan är till motsats mot de flesta kyrkor byggd med koret mot väster. Detta för att kyrkan ska öppna sin port mot staden.

Kyrkan är byggd av tegel i nygotisk stil. Tornet når 64 meters höjd och tornspetsen är Norrköpings högsta punkt. Kyrkan har 1 400 sittplatser och är treskeppig. Kyrkan restaurerades 1927, fick ny färgsättning och ommålning 1965 och renoverades senast invändigt 1992 till kyrkans 100-årsjubileum.