IBS Logotyp

Borgholms slottsruin - Ett kärt återseende

31 januari 2016

Efter ett flertal lyckade ställningsentreprenader vid Borgholms slottsruin är IBS Byggnadsställningar återigen tillbaka. Den här gången handlar det om ställningsbyggnation vid Jungfrutornet och Kungstornet.

Det är Statens Fastighetsverk som har beställt renovering av Borgholms slottsruin av RM-Bygg, Kalmar, som i sin tur har anlitat IBS. Totalt handlar det om 1 400 kvadratmeter yta som ska renoveras.

– Renoveringsarbetet, som redan har påbörjats, handlar först och främst om att rensa fogarna och därefter applicera ersättningsmaterial i dem. Allt för att undvika framtida frostsprängningar, berättar Kjell Sinnerdal, IBS.

Höjden på ställningarna varierar mellan 20 och 26 meter men i och med att mur och torn är byggda i släntmark blir det frågan om en avsevärt större höjdupplevelse. Sammanlagt är IBS engagerat cirka två månader i projektet, som ska vara färdigställt i början av hösten.

Borgholms Slott är är ruinen av det storslagna barockpalats som Karl X Gustav byggde på Öland i mitten av 1600-talet. Han är också den ende av Sveriges kungar som bott sammanhängande någon längre tid på slottet.

I dag är Borgholms Slott ett av regionens största turistmål som på ett unikt sätt ger en vandring i svensk, nordisk och europeisk historia som sträcker sig över 900 år! Borgholms Slott är en del av vårt gemensamma kulturarv och förvaltas av Statens fastighetsverk medan Borgholms kommun ansvarar för verksamheten på slottet.

– Inte utan att man hör historiens vingslag när man arbetar på murväggar där ingen levande människa har varit verksam på över 300 år, konstaterar Sinnerdal med ett leende.