IBS Logotyp
IBS Byggnadsställningar AB

Bilgatan 2
572 27 Oskarshamn
Tel: 0491 – 76 82 80
Fax: 0491 – 76 82 89

IBS Byggnadsställningar AB

Daniel Asp VD/Marknad Tel 0491-76 82 81 mob 070-279 82 81 Kontaktkort
Lisa Engstrand Administration/Ekonomi Tel 0491-76 82 84 Kontaktkort
Ulf Skogum Platschef Ringhals mob 070-653 24 83 Kontaktkort
Tommy Gråfalk Arbetschef större projekt/Ringhals mob 070-279 82 89 Kontaktkort

IBS Byggnadsställningar i Kalmar län AB

Mattias Nilsson VD Tel 0491-76 82 82 mob 070-279 82 90 Kontaktkort
Mats Fryklund Utbildning/kontroll Tel 0491-76 82 85 mob 076-115 46 42 Kontaktkort
Thomas Carlsson Transport/Lager Tel 0491-76 82 88 mob 070-335 86 30 Kontaktkort
Thomas Karlsson Platschef Södra Cell mob 070-279 82 83 Kontaktkort
Kjell Sinnerdal Arbetsledare mob 070-279 82 85 Kontaktkort

IBS Byggnadsställningar i Östergötaland AB

Per Svensson Depåchef mob 070-279 82 92 Kontaktkort
Roger Svensson Arbetsledare mob 070-279 82 86 Kontaktkort

IBS Byggnadsställningar i Göteborg AB

Stefan Sandberg VD mob 073- 843 11 78 Kontaktkort
Berndt Lindberg Arbetsledare mob 076-006 54 61 Kontaktkort