IBS Logotyp
IBS Byggnadsställningar AB

Bilgatan 2
572 27 Oskarshamn
Tel: 0491 – 76 82 80
Fax: 0491 – 76 82 89

IBS Byggnadsställningar AB

Daniel Asp VD/Marknad Tel 0491-76 82 81 mob 070-279 82 81 Kontaktkort
Anna Emdahl Administration/Ekonomi Tel 0491-76 82 84 mob 070-279 82 91 Kontaktkort
Ulf Skogum Platschef Ringhals mob 070-653 24 83 Kontaktkort
Tommy Gråfalk Arbetschef större projekt/Ringhals mob 070-279 82 89 Kontaktkort

IBS Byggnadsställningar i Kalmar län AB

Mattias Nilsson VD Tel 0491-76 82 82 mob 070-279 82 90 Kontaktkort
Per Svensson Platschef Kalmar mob 070-279 82 92 Kontaktkort
Mats Fryklund Utbildning/kontroll Tel 0491-76 82 85 mob 076-115 46 42 Kontaktkort
Patrik Norén Platschef Södra Cell Mönsterås mob 073-368 08 59 Kontaktkort
Kjell Sinnerdal Arbetsledare mob 070-279 82 85 Kontaktkort

IBS Byggnadsställningar i Östergötland AB

Daniel Asp VD/Marknad Tel 0491-76 82 81 mob 070-279 82 81 Kontaktkort
Roger Svensson Arbetsledare mob 070-279 82 86 Kontaktkort

IBS Byggnadsställningar i Göteborg AB

Stefan Sandberg VD mob 073- 843 11 78 Kontaktkort
Jonathan Torsson Arbetsledare mob 076-006 54 61 Kontaktkort